Hans Jørgen Juhler
Niels Hemmingsens G. 1, 2.
København K
Telefon: 29 25 92 87
Send mail

Parterapi København2 min. om udvikling eller afvikling.

Gratis forsamtale.
Hvordan vælge terapeut? Hvem kan hjælpe jer? Det er svært at læse sig til på nettet. Meget vigtigt er det, at kemien mellem os er i orden og at I har tillid til, at jeg kan hjælpe jer. Derfor tilbyder jeg en gratis 30 minutters forsamtale. Meningen er først og fremmes at I kan møde mig og tale med mig om hvordan min parterapi kan hjælpe jer. Samtalen er helt uforpligtende. I overvejer oplevelsen, og har I tillid til, at jeg kan hjælpe, så ringer I og laver en aftale.Hvorfor parterapi?

Hos mig handler parterapi om kærlighed og det, der kommer på tværs. Kærligheden har nemlig to sider. I den varme og kærlige side oplever vi os værdsat og betydningfuld for den anden. Vi oplever os elsket og begæret. Den side giver os glæde, energi, livsmod og mening.

Den anden side dukker op, når vi falder ud af den kærlige kontakt. Det gør vi uvægerligt, for et kærlighedsforhold er også et konfliktfelt. Falder vi ud af kontakten for længe, så havner vi ofte i en negativ spiral. Glæden og gløden dæmpes eller forsvinder. Vi mister energien. Det er ikke bare mangel på kontakt. Det er negativ, destruktiv afstand, som gør os desperate og modløse. Den side er vi tilbøjelig til at fornægte som hørende til kærligheden. Men begge sider er der.

Derfor er der også to sider i min parterapi. Den ene opbygger den varme kærlighed. Den anden hjælper jer til at samarbejde om at komme tilbage i kontakten, når I er faldet ud af den.

Læs min artikel: " dæmoniske danse. Hvilken dans danser I?" og bliv klogere på jeres konfliktmønster.

I parterapi arbejder I med:

- at tale sammen og forstå hinanden - selv om I ikke er enige.
- at tale respektfuldt om følsomme ting - i stedet for at skændes og lukke i.
- at finde det, der skaber vanskeligheder og håndtere det.
- at finde det, der giver glæde, varme og nærhed.

Parterapi er en bevægelse, hvor jeg som parterapeut hjælper jer til at se og forstå dét, der tidligere lå udenfor bevidstheden. Når man ser det, er det lettere at tage ansvar for sit eget.

Nye undersøgelser viser, at romantisk kærlighed kan vare livet igennem. Det betyder, at vi parterapeuter må hæve forventningerne til den terapi vi laver. Hidtil har der været meget fokus på konfliktløsning og bedre kommunikation. Nu må den positive side af kærlighedsforholdet have en større plads.

Problemer i parforhold viser sig næsten altid i negative "mønstre". Mønstre i den forstand, at der er en form for gentagelse over det. Ofte ved man når det er ved at ske og kender mønstret i det, men det sker bare alligevel. Jeg kalder det destruktive danse. I parterapien lærer I dansen nærmere at kende og lærer at samarbejde om at erstatte den destruktive dans med en kærlig, kontaktfuld dans.Læs artiklen: Dæmonisk dans. Hvilken dans danser IDet helt afgørede i et kærlighedsforhold er den varme, dybe, følte kontakt, der kan være i de bedste øjeblikke. I kærlighedskontakten er der en resonans, en samklang, hvor man helt kan være sig selv. Det giver en følelsesmæssig sikkerhed; glæde; personlig åbenhed og fleksibilitet. Det giver energi og man får lyst til at lege. Nysgerrig, engageret, tilstede fuldt ud. Det er når kontakten brydes på negativ vis, det bliver rigtigt svært og destruktivt. Man går i panik og det destruktive mønster viser sig. Mønsteret trænger den positive følelser væk. Det er destruktivt, men kan ikke undgås. At kunne hjælpe hinanden med at skifte tilbage til kontakten er afgørende. At blive hængende i mønsteret er ødelæggende, nedbrydende. I parterapien undersøger vi, hvordan i kan skifte tilbage til harmoni og kontakt.

At række frem mod hinanden. At være der for hinanden er næste store sag. At opleve, at den anden er der for een, når der er brug for det skaber en sikkerhed og tryghed som er afgørende. At se, hvad det indebærer, ser vi på.

Den nye forståelse af kærlighed giver også en ny forståelse af sex. Seksuel nydelse og glæde kan vare livet igenne for det samme par. Sex i kærlighed er det største møde og det møde får man med en man er knyttet til. Det er en anden og fyldig oplevelse, sammenlignet med sex med en fremmed. Det er en oplevelse, som kan vokse og udvikles.

Litteratur:
Acevedo and Aaron: "Does a long-term relationship kill romantic love?" Review of General Psychology 2009, vol 13. No. 1. 59--65.Læs artiklen:

Læs artiklen her.


Det får I med fra parterapi.

I min parterapi vil I opleve redskaber, løsninger og svar, som passer til de problemstillinger I kæmper med i lige præcis jeres parforhold.

I alle parforhold opstår konflikter, som medfører lukkethed og afstand. I takt med optrapning, varighed eller hyppighed af konflikter aftrappes kærlighed og nærhed og uro lukker for adgangen til de varme og kærlige følelser. Det er derfor helt afgørende for et parforholds udsigter til at blive varigt, at I arbejder med:

• at håndtere konflikter på en god måde og lærer af dem
• at I får forståelse for, hvor meget åbenhed, nysgerrighed og interesse for partneren betyder for et varmt og godt parforhold
• at I får redskaber til udvikling af disse færdighederMere om parterapi:

Hvem kan bruge parterapi?
Skal du laves om i parterapi?
Er parterapi dyrt?
Min partner vil ikke med i parterapi.
Eksempel på parterapi.


Parterapeutens opgave

Som parterapeut er det min opgave, at møde jer, så I begge oplever jer forstået og mødt, sådan at I har tillid til mig og til at jeg vil jer det allerbedste.

Jeg har klinik for parterapi midt i København, Niels Hemmingsens Gade 1, 2.copyright: 2010 Hans Jørgen Juhler.

Parterapeut Hans Jørgen Juhler. Niels Hemmingsens Gade 1, 2. 1153 København K. Tlf. 2925 9287

Parterapi   |   Priser   |   Udtalelser

Gratis foredrag   |  Gratis forsamtale   |  Konflikt   |  Artikler  |  Om mig


web counterHans Jørgen Juhler
Parterapeut
Læs mit CV her.

 >